W zależności od złożoności projektu jest to termin ustalany indywidualnie. Oczywiście wszystko zostaje, łącznie z zakresem prac, ujęte w umowie.