Każdy projekt rozpoczynamy od sporządzenia umowy w której rozpisujemy etapy prac oraz terminy ich wykonania. Po jej podpisaniu pobieramy zadatek w wysokości 25% projektu. Pozostałą kwotę rozdzielamy na etapy pracy (np. miesięczne) lub rozliczamy całość na koniec wykonania projektu.